To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<gmina@piecki.com.pl> o 31.08.2018 11:46

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o31.08.2018 12:18

Pobierz list