Witam,

w załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej.

--
Z poważaniem
Anna Sobczak
Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
Urząd Miejski w Zakroczymiu
tel. (22) 785 21 45 wew. 224

Informacje zawarte w niniejszej wiadomości przeznaczone są wyłącznie dla
adresatów, są poufne oraz chronione prawem. W przypadku otrzymania
omyłkowo tej wiadomości uprzejmie proszę o poinformowanie o tym fakcie
nadawcę wiadomości. Wykorzystywanie, ujawnianie zawartych w treści
wiadomości informacji, wprowadzanie zmian i kopiowanie wiadomości jest
zabronione. Gmina Zakroczym nie ponosi odpowiedzialności za pośrednie
i bezpośrednie szkody powstałe w wyniku zmian zawartości wiadomości
dokonane przez osoby trzecie.

Załączniki

Pobierz list