Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej przesłanej drogą e-mailową dnia 18 lipca 2018 roku, w nawiązaniu do częściowo udzielonej odpowiedzi na informację publiczną z dnia 24 lipca 2018 roku, informuję, iż na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję Gmina Września poniosła następujące wydatki:
1. W roku 2015 – około 18 000,00 zł.
2. W roku 2016 – około 13 000,00 zł.
3. W roku 2017 – około 40 000,00 zł.
4. W roku 2018 na dnia udzielenia odpowiedzi – około 16 000, 00 zł.

Z poważaniem
Anna Olkowska
Urząd Miasta i Gminy we Wrześni