OK.1431.84.2018.F

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2
02-605 Warszawa

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 17 lipca 2018 r. w załączeniu przesyłam skany odpowiedzi Wydziału Kultury i Sportu, Wydziału Promocji i Turystyki oraz Wydziału Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów w zakresie informacji o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Paweł Mierzyński
Naczelnik
Wydziału Organizacyjnego,
Zarządzania Kadrami i Kontroli

Załączniki

Pobierz list