Dzień dobry.
Urząd Gminy Zwierzyn udzielając informacji na wniosek z dnia 31.08.2018r. informuję, że po 1 kwietnia 2018r.:
1. nie wpłynęły pisma dotyczące zaplanowanych terminów polowań zbiorowych,
2. w załączeniu przesyłamy skany informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab Prawo łowieckie,
3. Zgodnie z art. 42 a,b ust.2 i art. 42 b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie informacje będą podawane na stronie internetowej:www.bip.wrota.lubuskie.pl/ugzwierzyn/

Ewa Jeger
Urząd Gminy Zwierzyn

Załączniki

  • kola_lowieckie-03092018112450.pdf