Uprzejmie proszę o wyjaśnienie co należy rozumieć przez "Gmina Ryn nie posiada danych dotyczących polowań zbiorowych itp.".

Zgodnie z art. 42ab ustawy Prawo łowieckie, to wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest podmiotem obowiązanym do poinformowania (m.in. na stronie internetowej gminy) mieszkańców gminy o terminach i miejscach polowań zbiorowych oraz do przyjmowania ewentualnych sprzeciwów właścicieli, posiadaczy lub zarządców gruntów i przekazywaniu tych sprzeciwów do zarządców obwód łowieckich (kół łowieckich).
Zgodnie natomiast z art. 42b ustawy Prawo łowieckie, wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest również zobowiązany do podawania na stronie internetowej gminy informacji o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu.

Czy mam rozumieć, że w roku 2018 do Burmistrza Miasta i Gminy Ryn nie wpłynęło ani jedno zawiadomienie o terminach i miejscach polowań zbiorowych oraz ani jedno zawiadomienie o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu?

z poważaniem,
Krzysztof Wychowałek

--
Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535