Dzień dobry, we wrześniu nie będzie drugiego wydania „Wiadomości Leśnickich”, Najprawdopodobniej w roku 2018 ukażą się 2 numery gazety lokalnej WL.

Pozdrawiam

Edyta Gola

tel. 77 4639858

_____

Urząd Miejski w Leśnicy
47-150 Leśnica, ul. 1 Maja 9
el. +48 / 77 / 461 52 81, fax +48 / 77 / 461 53 42
www.lesnica.pl <mailto:um@lesnica.pl> e-mail: um@lesnica.pl

Administratorem danych osobowych jest GMINA LEŚNICA ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email <mailto:um@lesnica.p> um@lesnica.pl. U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email <mailto:iod@lesnica.pl> iod@lesnica.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Więcej informacji na stronie <http://www.lesnica.pl/> www.lesnica.pl w zakładce Urząd Miejski <http://bip.lesnica.pl/5326/2337/dane-osobowe.html> Dane osobowe.

Załączniki