Dzień dobry,

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej
terminów polowań zbiorowych Gmina Nowe Miasteczko informuje:

1. Od dnia 1 kwietnia do chwili obecnej do Burmistrza Nowego Miasteczka
nie wpłynęły informacje od dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich o
planowanym terminie, dacie i godzinie rozpoczęcia i zakończenia polowań
zbiorowych w naszej gminie,

2. Od dnia 1 kwietnia do chwili obecnej do Burmistrza Nowego Miasteczka
nie wpłynęły informacje od dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich o
miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i
ich zakresie,

3.
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/216/Terminy_polowan_zbiorowych
/

4.
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugnowemiasteczno/217/Miejsce_przechowywania_ksi
azki_ewidencyjnej/

Gmina Nowe Miasteczko

Ul. Rynek 2

67-124 Nowe Miasteczko

Osoba do kontaktu

Zofia Wróbel

Podinspektor RLiEDG