Dzień dobry,

W załączeniu odpowiedź na Państwa wniosek z dnia 16.07.2018 r.

Dla ułatwienia korzystania z podanych w odpowiedzi bezpośrednich linków do
strony internetowej Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu przesyłam treść pisma
poniżej.

Agnieszka Lenart

Naczelnik Wydziału Administracyjno Prawnego

Urząd Miejski w Nowogrodźcu

tel. 75 7380669, 75 7380660

www.nowogrodziec.pl

Treść pisma:

Nowogrodziec, dnia 03 września 2018 r.

WAP.1431.71.2018

Sieć Obywatelska Watchdog Polska

ul. Ursynowska 22/2

02-605 Warszawa

Odpowiadając na Państwa wniosek z dnia 16 lipca 2018 r. o udostępnienie
informacji publicznej, Urząd Miejski w Nowogrodźcu informuje:

- Urząd Miejski w Nowogrodźcu wydaje Informator Samorządowy Gminy i Miasta
Nowogrodziec pt. "Kurier Nowogrodźca",

- informacja o Kurierze Nowogrodźca znajduje się na stronie oficjalnej
Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu http://www.nowogrodziec.pl

, na tej stronie istnieją również dwie zakładki dotyczące Informatora
Samorządowego:
http://www.nowogrodziec.pl/index.php/informacje/kurier-nowogrodzca

oraz

http://www.nowogrodziec.pl/images/com_arismartbook/pdf_import/nowogrodziec_2
018_06/nowogrodziec_2018_06_001.jpg

- prowadzimy Informator Samorządowy, który nie jest rejestrowany w sądzie,

- ostatnich 5 numerów w formacie PDF znajduje się na stronie internetowej
podanej wyżej,

- Urząd Miejski w Nowogrodźcu w okresie od 01.01.2015 r. do dnia wpływu
Państwa wniosku poniósł następujące koszty związane z promocją Gminy i
Miasta Nowogrodziec: 301504,16 zł.

Załączniki

Pobierz list