Szanowni Państwo,

w nawiązaniu do Państwa wniosku o informację publiczną, przesłanego
mejlem 23 sierpnia, poniżej odpowiadam na interesujące Państwa zagadnienia.

Urząd Miasta i Gminy Gniew prowadzi media w postaci Miesięcznika
Publicystyczno-Informacyjnego Nowiny Gniewskie. Wydawcą gazety jest
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. F. Wierzchowskiego w
Gniewie, będąca jednostką organizacyjną gminy.

Numery czasopisma dostępne są pod linkiem:
https://www.gniew.pl/469,nowiny-gniewskie

„Nowiny Gniewskie” zostały zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w Gdańsku i
posiadają nadany przez Polską Akademię Nauk międzynarodowy znak
informacyjny ISNN 1233-605X.

Gmina Gniew w latach 2015-2018 na promocję w mediach wydała:

w 2015 r. 28 245,85 zł;

w 2016 r. 21 211,55 zł;

w 2017 r. 23 457,55 zł;

w 2018 r. 21 826,80 zł.

Z uwagi na zbyt duży rozmiar wiadomości, ostatnich 5 numerów "Nowin
Gniewskich" prześlę Państwu transferem.

Z poważaniem,

Paulina Raińska

--
------------------------------------------------------------------------
Referat Promocji i Informacji
Urząd Miasta i Gminy Gniew
tel. 58 535 40 21, fax 58 530 79 40
e-mail: info@gniew.pl
www.gniew.pl

Załączniki

Pobierz list