Na podstawie otrzymanego wniosku o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 31.08.2018 r., przesyłam w załączeniu odpowiedzi na zadane pytania.

Z poważaniem, Radosław Laszkowski tel. 87 4241 370

Załączniki