Urząd Miejski w Pieniężnie informuje, iż po 1 kwietnia 2018 roku nie
wpłynęła żadna informacja o terminach zaplanowanych polowań zbiorowych.