Urząd Gminy w Siedlisku poniżej udziela odpowiedzi o udostępnienie
informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań.

Ad. 1, 2, 3 Urząd nie otrzymał jeszcze informacji od kół łowieckich   o
polowaniach zbiorowych.

Ad. 4 Informacja o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na
polowaniu indywidualnym została udostępniona na stronie bip.
siedlisko.pl zakładka komunikaty.

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus