Dzień dobry

W załączeniu przesyłam skany kopii pism Kół Łowieckich na temat polowań,
które to zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w
zakładce Rolnictwo i Leśnictwo Link->
<http://gminadzwierzuty.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-396>
http://gminadzwierzuty.pl/?c=mdAktualnosci-cmPokaz-396, a także zostały
wywieszone na tablicy ogłoszeń UG.

Ponadto informuję, że tut. urząd w chwili obecnej przeprowadza modernizację
strony internetowej i ścieżka może ulec zmianie.

--

Pozdrawiam,

<http://ug-dzwierzuty.pl/herb.jpg>

Małgorzata Chełstowska
Inspektor ds. Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
Urząd Gminy Dźwierzuty

tel.: 89 621 04 11

fax: 89 621 12 33

e-mail: <mailto:nieruchomosci@ug-dzwierzuty.pl>
nieruchomosci@ug-dzwierzuty.pl

Załączniki