W odpowiedzi na Państwa zapytanie uprzejmie informuję, że:
1. Gmina prowadzi stronę internetową www.kartuzy.pl, profil na Facebooku
pn. Kartuzy Stolica Kaszub oraz wydaje nieregularnie, średnio co 3
miesiące, bezpłatny informator "Goniec Kartuski".
2. Niestety nie posiadamy numerów archiwalnych naszego biuletynu, które
moglibyśmy nadesłać.
3. Z uwagi na bardzo dużo materiałów do przeanalizowania odpowiedź na
poniesione
wydatki zostanie Państwu przesłana w terminie do 05.10.2018r.

Z poważaniem

Waldemar Pek
Zastępca Kierownika
Wydziału Organizacyjnego
Urzędu Miejskiego w Kartuzach

Pobierz list