W odpowiedzi na wniosek z dnia 31.08.2018 r. w sprawie udostępnienia
informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań
zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku, niniejszym
udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

Ad. 1, Ad. 2

Patrz Załączniki

Ad. 3

http://bip.ugg.pl/sprawy/3635/informacje_o_terminach_i_miejscach_polowan_zbiorowych

Ad. 4

http://bip.ugg.pl/sprawy/3636/informacje_o_miejscu_przechowywania_ksiazki_ewidencji_pobytu_na_

Z poważaniem,
Artur Pawlukowski
Gmina Giżycko
tel. 87 429 99 81

W dniu 2018-08-31 o 13:34, Karol Gawlicki pisze:

Załączniki