Na prośbę Ośrodka Działań Ekologicznych "Źródła" zawartą w wiadomości e-mail
z dnia 31 sierpnia 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej
zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia
2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo Łowieckie, Gmina
Czerwieńsk informuje, że:

. w odniesieniu do Państwa punktów 1 i 2:

po wnioskowanym okresie do tut. Urzędu nie wpłynęły informacje na temat
zaplanowanych terminów polowań zbiorowych od dzierżawców lub zarządców
obwodów łowieckich,

. w odniesieniu do Państwa punktu 3:

do końca 2017 roku informacje na temat terminu rozpoczęcia i zakończenia
oraz miejsca polowań zbiorowych były podawane na stronie internetowej Gminy
Czerwieńsk w zakładce Gospodarka - Rolnictwo - Aktualności, link:


<http://www.czerwiensk.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=131&sub=7&subsub=21&d
zialy=131&akcja=agregatorarchiwum&strona=1#gora_tytul>
http://www.czerwiensk.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=131&sub=7&subsub=21&dz
ialy=131&akcja=agregatorarchiwum&strona=1#gora_tytul

natomiast od roku 2018 informacje te są/będą zamieszczane bezpośrednio w
zakładce Aktualności - Informacje na stronie Gminy Czerwieńsk pod adresem:


<http://www.czerwiensk.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=2&strona=1&sub=1#gora
_tytul>
http://www.czerwiensk.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=2&strona=1&sub=1#gora_
tytul

. w odniesieniu do Państwa punktu 4:

informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu
indywidualnym, zamieszczono na stronie internetowej Urzędu w zakładce
Aktualności - Informacje pod adresem internetowym:


<http://www.czerwiensk.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=2&strona=1&sub=1#gora
_tytul>
http://www.czerwiensk.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=2&strona=1&sub=1#gora_
tytul

Marzena Tomaszewska

Sprawę prowadzi:

Marzena Tomaszewska

Referat GGRiOŚ, pok. nr 109

tel. 68 3278179