Odpowiadając na e-mail -wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
udzielam odpowiedzi na zadane pytania:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Odp: Nie.
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;

Odp: Nie dotyczy

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Odp: Nie dotyczy.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;

Odp: Nie.

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

Odp: Nie dotyczy.

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek

Odp:

2015 rok:

-ogłoszenie promocyjne w portalu Wizjalokalna.pl- 246,00 zł.

pakiet reklamowy - pakiet promocyjny wydawniczy w "Czasie Chojnic" - 1
845,00 zł.

ogłoszenie promocyjne w portalu internetowym Wizjalokalna.pl- 246,00 zł.

ogłoszenie na portalu Wizjalokalna.pl - "Urząd blizej Mieszkańców" -
kampania promocyjna - 246,00 zł.

ogłoszenie promocyjne w "Czasie Chojnic" - "Gmina Czersk Bliżej
Mieszkańców"- 246,00 zł.

ogłoszenie w prasie - kampania promocyjna "Gmina bliżej Mieszkańców" -
442,80 zł.

ogłoszenie promocyjne w Czasie Chojnic - konkurs na maskotkę promocyjną
Gminy - 184,50 zł.

ogłoszenie promocyjne w "Czasie Chojnic" - usługa reklamowo-promocyjna-
369,00 zł.

ogłoszenie w portalu Wizjalokalna.pl i tygodniku Wizja lokalna-kampania
promocyjna Gminy Czersk 492,00 zł.

kampania reklamowa Niceplace dla Gminy Czersk - dwa wzory- 3 444,00 zł.

reklama w folderze Pomorskie - opis atrakcji i walorów gminy w wersjach
obcojęzycznych - 3 075,00 zł.

publikacja na portalu Wizjalokalna.pl banerów promocyjnych "Zapraszamy do
Gminy Czersk" - 1 845,00 zł.

publikacja w "Czasie Chojnic" ogłoszenia "Zapraszamy Do Gminy Czersk - Lato
2015" - 369,00 zł.

2016rok

- Kampania reklamowa Urodziny Miasta - 3075,00 zł

Kampania promocyjna - Kalendarz imprez - 2000 zł

Czerski Plener Malarski - 369 zł

2017 rok:

- Reklam prasowa - Kulinarne wędrówki - 4305,00 zł

Kampania promocyjna Czerskiego Betlejem - 590,20

Kampania promocyjna Super Drwal - 50 zł

2018 - Artykuł w prasie ogólnopolskiej dot. nawałnicy - 1230 zł

Z poważaniem

Tomasz Stoltmann

Sekretarz Gminy

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o
informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej
osobie prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;
- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub
osoby prawnej gminy;
- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy
jest on zarejestrowany w sądzie;
- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie
ostatnich 5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;
- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły
sponsorowane, materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015,
2016, 2017 i do dnia udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wnosimy o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej na
adres {{ email }}

Szymon Osowski, Katarzyna Batko-Tołuć i Bartosz Wilk - członkowie zarządu,
zgodnie z zasadami reprezentacji

--

Sieć Obywatelska Watchdog Polska
ul. Ursynowska 22/2 | 02-605 Warszawa
tel: 22 844 73 55 | fax: 22 207 24 09
www.siecobywatelska.pl
www.watchdogportal.pl
www.funduszesoleckie.pl
www.informacjapubliczna.org
NIP 526282872
KRS 0000181348 Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego


<http://siecobywatelska.emaillabs.info.pl/open/?ot=MjAxODA4MjMxMzEyMzMuMjA3N
DIuOTE1MjBAZmVkcm93YW5pZS5zaWVjb2J5d2F0ZWxza2EucGx8VGh1LCAyMyBBdWcgMjAxOCAxM
zoxMjozMyAtMDAwMHx1cnphZF9taWVqc2tpQGN6ZXJzay5wbHwxLnNpZWNvYnl3YXRlbHNrYS5zb
XRwfHJlZGdyaWQx>