W załączeniu przesyłam odpowiedź za zapytanie przekazane drogą
elektroniczną w dniu 31 sierpnia 2018 r. dotyczące udzielenia informacji
publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018roku oraz informacje o miejscach
przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

Załączniki