Dzień dobry.

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie
udzielenia informacji publicznej na temat polowań zbiorowych uprzejmie
informuję, że na stronie internetowej www.milomlyn.pl w zakładce
środowisko, podzakładce łowiectwo umieszczone są skany pism zarządców i
dzierżawców obwodów łowieckich odnośnie miejsca i terminów polowań
zbiorowych, a także obwieszczenia Burmistrza Miasta i Gminy Miłomłyn w
sprawie przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

Z poważaniem

--
Maria Gorzelak
inspektor ds rolnictwa i ochrony środowiska
Urząd Miasta i Gminy Miłomłyn
tel: 89 642-58-18
kom: 517-068-846