W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek z dnia 31 sierpnia 2018 roku o udostępnienie informacji publicznej Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska  UM w Jezioranach

Załączniki