Dzień dobry,

w załączeniu przesyłam pismo ws. przesłanego drogą elektroniczną do tut.
Urzędu w dniu 19 lipca br. wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Z poważaniem

Violetta Pradela

Tel.: 32 3491 - 848, mail: v.pradela@swietochlowice.pl
<mailto:v.pradela@swietochlowice.pl>

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Kadr

Urząd Miejski w Świętochłowicach

ul. Katowicka 54

41-600 Świętochłowice

Załączniki

Pobierz list