Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji
publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych
do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo
łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w
pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejsca
polowania.

Odp. Informacje zostały podane w dołączonych załącznikach

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art. 42ab
ust, 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców obwodów
łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

2. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy
(w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą
podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz
miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo
łowieckie

odp. http://www.trzebiel.pl/asp/pl_start.asp?typ=13
<http://www.trzebiel.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=212&strona=1>
&menu=212&strona=1

Ponadto informacje o polowaniach przekazywane są sołtysom celem wywieszenia
na tablice ogłoszeń.

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy
(w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej
wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na
polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo łowieckie

odp. http://www.trzebiel.pl/asp/pl_start.asp?typ=13
<http://www.trzebiel.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=212&strona=1>
&menu=212&strona=1

Justyna Redestowicz

Gospodarka Gruntami i Mieniem Komunalnym

tel. 68 375 67 54

Gmina Trzebiel

ul. Żarska 41

68-212 Trzebiel

www.trzebiel.pl

{{ email }}

tel. 68 375 68 22, fax 68 375 67 51

NIP 928-207-80-63, REGON 970770669

Załączniki

  • image001.gif
  • cietrzew.pdf
  • Bażant_polowania.pdf