Szanowny Panie Krzysztofie Wychowałek,
Zgodnie z Pana wnioskiem z dnia 31-08-2018r. w sprawie udzielenia informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018r. na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie przesyłam informację o polowaniach zbiorowych organizowanych przez Koło Łowieckie Łoś w Mrągowie ( w formie tabeli oraz skan informacji przedłożonej przez Koło). Jest to jedyne zgłoszenie jakie wpłynęło do tut. Urzędu. Ponadto informuję, że obwieszczenia dot. wskazanych przez Pana spraw łowieckich zamieszczane są ( i będą) na stronie internetowej: bip.piecki.com.pl w zakładce “ogłoszenia”.

Z poważaniem
insp. Agata Hajko ( tel. 89-742-23-20)
Urząd Gminy Piecki
ul. Zwycięstwa 34
11-710 Piecki

Załączniki

  • tabela_polowan_zbiorowych.pdf
  • polowanie_zbiorowe_tabela.odt