Dzień dobry

Odpowiadając na e-mail w sprawie udostępnienia informacji publicznej

dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych

do gminy po 1 kwietnia 2018 r. na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo
łowieckie

w załączniku przesyłam pismo i dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy.

Z poważaniem

Danuta Kwiecień

Urząd Gminy w Grodzicznie

tel. 56 47 297 22 lub 56 47 297 10

Załączniki

  • SKM_C25818091108220.pdf