Zgodnie z art.61 Konstytucji RP udostępniam informację publiczną dotyczącą
zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do Gminy

Po 1 kwietnia 2018 r na podstawie art. 42ab ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.

Plany polowań zbiorowych są umieszczane na stronie internetowej Urzędu
Miejskiego w Babimoście < www.babimost.pl > w zakładce ROLNICTWO. W formie
papierowej plany polowań zbiorowych są wysyłane do sześciu sołectw i
wywieszane są na urzędowych tablicach ogłoszeń.

W planach polowań zbiorowych podany jest termin polowania, godz. rozpoczęcia
polowania, prowadzący, uwagi.

Na powyższej stronie internetowej podana jest informacja o miejscu
przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

Sylwester Błoch

Insp. ds. rolnictwa melioracji i leśnictwa.