RDK.1431.4.2018.MJ

Odpowiadając na e-mail z dnia 31 sierpnia 2018r. informujemy:

Ad1.

Plan polowań zbiorowych Wojskowego Koła Łowieckiego nr 423 "Orzeł" w
Gorzowie Wlkp. siedziba Santocko ul. Dębowa 37:

1) 18 sierpnia 2018 r. godzina i miejsce zbiórki : Mostek Mironice -
godz. 4.00, obwód łowiecki nr 24,

2) 17 listopad 2018 r. , godzina i miejsce zbiórki: siedziba koła
- godz. 7.15, obwód łowiecki nr 24,

3) 18 listopad 2018r., godzina i miejsce zbiórki: siedziba koła
- godz. 7.15, obwód łowiecki nr 24,

4) 22 grudnia 2018r., godzina i miejsce zbiórki: siedziba koła
- godz. 7.15, obwód łowiecki nr 24,

5) 05 stycznia.2019 r. , godzina i miejsce zbiórki: siedziba koła
- godz. 7.15, obwód łowiecki nr 24.

Pozostałe informacje znajdują się na stronie internetowej Gminy Kłodawa:
www.klodawa.pl w zakładce : ŁOWIECTWO.

Pod adresem naszej strony jak podano wyżej, będą umieszczane informacje
wymagane przepisami ustawy Prawo łowieckie.


Marek Jędraszczyk