Dzień dobry.
W odpowiedzi na wniosek o udzielenie informacji publicznej (data wpływu: 31.08.2018 r.) przesyłam Panu w załączeniu:
- Obwieszczenie Wójta Gminy Tuplice o terminach polowań zbiorowych
- Obwieszczenie Wójta Gminy Tuplice w sprawie informacji o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym
- skan otrzymanego pisma z Koła Łowieciego "Jeleń" Brody
- kalendarz polowań zbiorowych otrzymany od Koła Łowieckiego "Jeleń" Brody.
Ponadto informacje o terminach rozpoczęcia oraz zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych a także informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym podawane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej http://bip.tuplice.pl/ w menu przedmiotowym Ogłoszenia w zakładce "Łowiectwo" - Obwieszczenia http://bip.tuplice.pl/129/Obwieszczenia/
Z poważaniem
insp.Katarzyna Bąk
Urząd Gminy Tuplice
tel. 68 362 57 28

Załączniki