Witam!

W załączeniu odpowiedź na wniosek z dnia 31.08.2018r. dotyczący
udostępnienia informacji publicznej.

--
Pozdrawiam,
Anna Marek
Z-ca Kierownika Referatu Inwestycji
i Ochrony Środowiska
Urząd Gminy Rybno
ul. Lubawska 15
13 - 220 Rybno
tel. 502056943

Załączniki