*STAROSTA MYŚLENICKI*

/32-400Myślenice,ul. M. Reja 13tel.(12) 274-97-40fax. //(12) 274-97-42/

/e-mail: //starostwo@myslenicki.pl/
<mailto:starostwo@myslenicki.pl>/_www.myslenicki.pl
<http://www.myslenicki.pl/>_/

//

Myślenice, dnia 12 września 2018 r.

OR.1431.50.2018****

**

*Sieć Obywatelska *

*Watchdog Polska*

*Ul. Ursynowska 22/2 *

*02-605 Warszawa *

**

**

W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 10
września 2018 r., dotyczący elektronicznego obiegu dokumentów w
Starostwie Powiatowymw Myślenicach oraz w oparciu o zapisy art. 2 ust.1
i art.10 ust.1 Ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1330) –
uprzejmie informuję:

Ad. 1.

Starostwo Powiatowe w Myślenicach posiada wdrożony elektroniczny obieg
dokumentów.

a)jest to forma wspomagająca dekretację dokumentów,

b)elektroniczny obieg dokumentów tut. Starostwa jest kompatybilny z
platformą EPUAP.

Ad. 2.

Wszystkie decyzje administracyjne w sprawach, których dotyczy art. 39
Kodeksu Postępowania Administracyjnego, są doręczane w sposób wskazany w
artykule:
https://www.gov.pl/cyfryzacja/koniec-wymiany-papierow-miedzy-urzedami

Ad. 3.

Nie dotyczy.

Ad. 4.

Nie dotyczy.

/-/ Józef Tomal

Starosta Myślenicki

Otrzymują:

1.Adresat,

2.A/a.

Załączniki

Pobierz list