W odpowiedzi na wniosek informuję, co następuje:

Wieści Gminne, kwartalnik samorządowy gminy Główczyce, wydawca Gmina Główczyce, nakład 1000-2000 egzemplarzy (ostatnio po 2000), ilość stron 4 do 6 formatu A4.

Kwartalnik zamieszczany jest na stronie internetowej www.glowczyce.pl <http://www.glowczyce.pl> – link: http://www.glowczyce.pl/gmina/wiesci-gminne-kwartalnik

-Kwartalnik nie jest zarejestrowany w sądzie.

Wydatki na kwartalnik:

-rok 2015: 5365,20 zł

-rok 2016: 4105,74 zł

- rok 2017: 6334,50 zł

-rok 2018: 3013,50 zł

5 ostatnich wydań w formacie pdf w załączeniu.

Z poważaniem

Barbara Grot

Inspektor ds. promocji

i pozyskiwania funduszy zewnętrznych

Urząd Gminy w Główczycach

ul. Kościuszki 8

76-220 Główczyce

Załączniki