Dzień Dobry

W załączniku przesyłałam dokumenty dot. polowań oraz informacje, które
Urząd otrzymał od dzierżawców albo zarządców obwodów łowieckich. Poniżej
podaję miejsce umieszczenia na stronie internetowej oraz informację
umieszczane są na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Pasymiu.

http://pasym.pl/9461,Terminy-polowan-zbiorowych.html

http://pasym.pl/9470,Terminy-polowan-zbiorowych.html

<http://pasym.pl/9470,Terminy-polowan-zbiorowych.html>

Izabela Wojtecka
Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu
ul. Rynek 8
12-130 Pasym
tel. 89-621-20-11 w 34
e-mail: {{ email }}

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji
publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust.
1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w
pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz
miejsca polowania.

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art.
42ab ust, 1 ustawy Prawo łowieckie przez

Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji
publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych
zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab ust.
1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:

1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w
pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz
miejsca polowania.

2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art.
42ab ust, 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców
obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w
formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą
podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia
oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo
łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w
formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej
wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu
na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo
łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na
adres e-mail {{ email }}.

Krzysztof Wychowałek

--

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

, w formie plików komputerowych (skanów).

Ponadto wnoszę o:

3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w
formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą
podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia
oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy Prawo
łowieckie

4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy (w
formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do publicznej
wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu
na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust. 1e ustawy Prawo
łowieckie

Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej, na
adres e-mail {{ email }}.

Krzysztof Wychowałek

--

Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
tel. 42 632 8118, 507 575 535

--
Izabela Wojtecka
Urząd Miasta i Gminy w Pasymiu
ul. Rynek 8
12-130 Pasym
tel. 89-621-20-11 w 34
e-mail: {{ email }}

Załączniki

  • obwieszczenia_dotyczące_polowań.pdf
  • Polowania_zbiorowe_Łoś.pdf