W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji
publicznej (odpowiedź również poniżej w treści maila).

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.

Purda, 12 września 2018 r.

Znak: OS.1431.99.2018

*Pan Krzysztof Wychowałek*

*Ośrodek Działań Ekologicznych „Źródła”*

*ul. Zielona 27*

*90-602 Łódź*

**

/dotyczy: wniosku z dnia 31 sierpnia 2018 r. zarejestrowanego pod
numerem dziennika 13438/

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), poniżej podaję informacje, o
których mowa we wniosku:

*Ad. 1*. Daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowania:

Wojskowe Koło Łowieckie „Łoś”

- 18.08.2018 – rejon miejscowości Butryny,

- 17.11.2018 – rejon miejscowości Butryny, Bałdzki Piec, Bałdy, Łajs,

- 01.12.2018 – rejon miejscowości Butryny, Bałdzki Piec, Bałdy, Łajs,

- 05.01.2019 – rejon miejscowości Butryny, Bałdzki Piec, Bałdy, Łajs,

- 16.02.2019 – rejon miejscowości Butryny, Bałdzki Piec, Bałdy, Łajs.

Koło Łowieckie „Żubr”

- 15.08.2018, godz. 5.25 – 14.00, nr obwodu łowieckiego 209, 210, 211,
239, 240,

- 18-19.08.2018, godz. 5.30 – 14.00, nr obwodu łowieckiego 209, 210,
211, 239, 240,

- 25-26.08.2018, godz. 5.45 – 14.00, nr obwodu łowieckiego 209, 210,
211, 239, 240,

01-02.09.2018, godz. 5.55 – 14.00, nr obwodu łowieckiego 209, 210, 211,
239, 240.

*Ad. 2*. W załączeniu skany przesłanych przez koła łowieckie informacji.

*Ad. 3*. Adres strony internetowej, na której będą podawane do
publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia
i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych:
http://bip.purda.pl/wiadomosci/9738/ochrona_srodowiska

*Ad. 4.*Do Urzędu Gminy w Purdzie nie zostały przekazane informacje o
miejscu przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.

Otrzymują:

1. Adresat (sprawa-9566@pokot.pl)

2. a/a

--- Treść przekazanej wiadomości ---
Temat: Message from KM_C258
Data: Wed, 12 Sep 2018 12:21:19 +0100
Nadawca: licznik.zdalny@dks.pl
Odpowiedź-Do: licznik.zdalny@dks.pl
Adresat: l.kruszynska@purda.pl

Pobierz list