ROS.1431.29.2018

W nawiązaniu do Pana wniosku o udostępnienie informacji publicznej z
dnia 31 sierpnia 2018 roku w załączeniu przekazuję informacje Planu
polowań zbiorowych koła łowieckiego Hubertus w Morągu w sezonie 2018/19,
koła łowieckiego LEŚNIK w Starych jabłonkach oraz informację przekazane
po 1kwietnia 2018 r. przez dzierżawców/zarządów obwodów łowieckich.

Terminy rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca polowań zbiorowych jak i
miejsca przechowywania książek ewidencji pobytu na polowaniach
indywidualnych będą podawane do publicznej wiadomości na stronie
internetowej Urzędu Gminy Świątki
_http://bip.swiatki.nowoczesnagmina.pl/?c=372_

--
Z poważaniem
Jarosław Milewski
Sekretarz Gminy

Załączniki