W odpowiedzi na e-maila z dnia 31 sierpnia 2018r. w sprawie o udostępniania informacji publicznej informuję:

1.

Koło Łowieckie „Szarak” Lubiszyn:

- data rozpoczęcia polowania: 10.05.2018r.

- data zakończenia polowania: 14.05.2018r.

- numer obwodu: 26 i 34

Koło Łowieckie "Jeleń" w Bogdańcu:

- data rozpoczęcia polowania: 14.05.2018r.

- data zakończenia polowania: 17.05.2018r.

- numer obwodu: 33/48

- gmina: Bogdaniec i Witnica

Koło Łowieckie "Jeleń" w Bogdańcu:

- data rozpoczęcia polowania: 23.07.2018r.

- data zakończenia polowania: 26.07.2018r.

- numer obwodu: 33/48

- gmina: Bogdaniec i Witnica

Koło Łowieckie „Szarak” Lubiszyn:

- data rozpoczęcia polowania: 26.07.2018r.

- data zakończenia polowania: 02.08.2018r.

- numer obwodu: 26 i 34

Koło Łowieckie "Jeleń" w Bogdańcu:

- data rozpoczęcia polowania: 30.07.2018r.

- data zakończenia polowania: 02.08.2018r.

- numer obwodu: 33/48

- gmina: Bogdaniec i Witnica

Koło Łowieckie " Szarak" Lubiszyn:

- data rozpoczęcia polowania: 18.08.2018r.

- data zakończenia polowania: 18.08.2018r.

- numer obwodu: 26 i 34

Koło Łowieckie " Szarak" Lubiszyn:

- data rozpoczęcia polowania: 08.09.2018r.

- data zakończenia polowania: 15.09.2018r.

- numer obwodu: 26 i 34

3. http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugwitnica/110/Ochrona_srodowiska/

4. Książki ewidencji pobytu na polowaniach indywidualnych znajdują się w obwodach łowieckich.

Załączniki