OB.1531.25.2018
> W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej Urząd
> Gminy Brody informuje, że obwieszczenia zawierające informacje
> dotyczące daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
> polowania jak również obwieszczenia o miejscu przechowywania książek
> ewidencji pobytu na polowaniach indywidualnych podane są do publicznej
> wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez wywieszenie na
> tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brody oraz umieszczenie w Biuletynie
> Informacji Publicznej – www.bip.brody.pl w zakładce: Ogłoszenia –
> Łowiectwo.
> W załączeniu przesyła się skany informacji otrzymanych od dzierżawców
> obwodów łowieckich, po anonimizacji danych osobowych.
     Z poważaniem
>
>
>
> --
> Sylwia Klepadło
> Inspektor
> d/s rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym
> Urząd Gminy Brody
> tel. (68) 371 22 05
> fax. (68) 371 20 15
>
> UWAGA! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
> do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa.
> Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie
> lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte
> w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone.
> Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy
> i usunięcie tego materiału z komputera.
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
> Na podstawie art. 61 Konstytucji RP wnoszę o udostępnienie informacji
> publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych
> zgłoszonych do gminy po 1 kwietnia 2018 roku na podstawie art. 42ab
> ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, poprzez:
>
> 1. wskazanie w formie edytowalnej (w treści wiadomości email, lub w
> pliku Word lub Excel) daty, godziny rozpoczęcia i zakończenia, oraz
> miejsca polowania.
>
> 2. przesłanie treści wszystkich informacji przekazanych zgodnie z art.
> 42ab ust, 1 ustawy Prawo łowieckie przez dzierżawców albo zarządców
> obwodów łowieckich, w formie plików komputerowych (skanów).
>
> Ponadto wnoszę o:
>
> 3. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy
> (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane (lub będą
> podawane) do publicznej wiadomości terminy rozpoczęcia i zakończenia
> oraz miejsca polowań zbiorowych, zgodnie z art. 42ab ust. 2 ustawy
> Prawo łowieckie
>
> 4. wskazanie miejsca (podstrony) na stronie internetowej urzędu gminy
> (w formie ścieżki adresu internetowego), gdzie są podawane do
> publicznej wiadomości informacje o miejscu przechowywania książek
> ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, zgodnie z art. 42b ust.
> 1e ustawy Prawo łowieckie
>
> Wnoszę o udostępnienie wskazanych informacji w formie elektronicznej,
> na adres e-mail {{ email }}.
>
> Krzysztof Wychowałek
>
> --
>
> Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła"
> ul. Zielona 27, 90-602 Łódź
> tel. 42 632 8118, 507 575 535
>

--
Sylwia Klepadło
Inspektor
d/s rolnictwa i obrotu mieniem komunalnym
Urząd Gminy Brody
tel. (68) 371 22 05
fax. (68) 371 20 15

UWAGA! Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wyłącznie dla osoby lub podmiotu,
do którego jest zaadresowana i może zawierać treści chronione przepisami prawa.
Wgląd w treść wiadomości otrzymanej omyłkowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie
lub innego rodzaju wykorzystanie, bądź podjęcie jakichkolwiek działań w oparciu o zawarte
w niej informacje przez osobę lub podmiot nie będący adresatem, jest niedozwolone.
Odbiorca korespondencji, który otrzymał ją omyłkowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy
i usunięcie tego materiału z komputera.

Załączniki

  • skany_pism_z_KŁ.pdf ( Nie wykryte ) Pobierz