W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek.

Jolanta Bałdyga

Urząd Gminy Szczytno

Te. 89 623 25 95

Załączniki