W nawiązaniu do wniosku o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych zgłoszonych do gminy tut. Urząd informuje:
na rok 2018 Urząd Gminy dostał plany polowań w formie papierowej, załączone w załączniku. Natomiast po dniu 01.04. 2018r. tut. Urząd nie dostał żadnej informacji dotyczącej terminów polowań zbiorowych. Przedmiotowe informacje o terminach polowań wywieszane są na tablicach ogłoszeń tut. Urzędu. Ponadto informuje się, że tut. Urząd nie dostawał nigdy informacji od Koła Łowieckiego o książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym.
B. Kazimierowska

Załączniki

Pobierz list