Dzień dobry

Informujemy, że po 1 kwietnia 2018r. informację o zaplanowanych polowaniach
zbiorowych przesłało jedno Koło Łowieckie "Rogacz" z Międzyrzecza.

19.08.2018 - Wojciechówek - staw, godzina rozpoczęcia - 7.00

03.11.2018 - Głębokie - ścieżka dydaktyczna POLOWANIE HUBERTOWSKIE, godzina
rozpoczęcia - 7.00

22.12.2018 - Ośrodek Maja - Gorzyca POLOWANIE WIGILIJNE, godzina rozpoczęcia
- 7.30

12.01.2019 - Ośrodek Maja - Gorzyca, POLOWANIE NOWOROCZNE, godzina
rozpoczęcia - 7.30

W załączeniu przesyłam informacje o polowaniach zbiorowych.

Podaję również ścieżki adresów internetowych Gminy na których są informacje
dotyczące miejsc wyłożenia książek ewidencji polowań oraz plany polowań
zbiorowych.

Książki ewidencji - http://www.bip.bledzew.pl/content.php?cms_id=2096||m=31

Polowania zbiorowe - http://www.bip.bledzew.pl/content.php?cms_id=2097||m=31