Dzień dobry.

W załączeniu przesyłam skan odpowiedzi na pismo z dn.
31.08.2018 r.oraz edytowalną tabelę.

Z poważaniem

Patryk Truchan

Załączniki