W załączeniu przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji
publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów polowań zbiorowych wraz z
załącznikami.

--
Izabela Dembińska

tel. (95) 755 70 52 lub (95) 755 81 80
fax. (95) 755 70 24
e-mail: {{ email }}
www.lubniewice.pl

Urząd Miejski w Lubniewicach
ul. Jana Pawła II 51
69-210 Lubniewice

Załączniki