W załączeniu przesyłam odpowiedź na Państwa wniosek o udostępnienie
informacji publicznej

--
Biuro Podawcze

mgr Sandra Straszewska
Urząd Gminy w Chojnicach
89-600 Chojnice
ul. 31 Stycznia 56a
Tel. 52 397 21 29 wew. 355

Załączniki