Dzień dobry

Odpowiadając na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
dotyczącej art. 42ab ust.1 i 2 ustawy - Prawo Łowieckie ( Dz. U. z 2017 r.
poz. 1295 ze zm. ) uprzejmie informuję, że do dnia dzisiejszego do tut.
organu wpłynęły 4 ogłoszenia dotyczące rozpoczęcia i zakończenia oraz
miejsca polowań zbiorowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie ( skany
ogłoszeń w załączeniu).

Wszystkie ogłoszenia dotyczące rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsca
polowań zbiorowych na terenie Gminy Krosno Odrzańskie są publikowane przez
Gminę Krosno Odrzańskie na stronie internetowej:
http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugkrosnoodrzanskie/127/Obwieszczenia_i_ogloszen
ia/.

Więcej informacji może Pan uzyskać dzwoniąc na poniższe wymienione nr
telefonów lub poprzez poniższy adres e- mail.

pozdrawiam

Bogdan Matuszewski

Podinspektor

Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

tel. (68) 410 97 64, tel. kom. 510 489 959 fax (68) 383 5122

e-maill: <mailto:b.matuszewski@krosnoodrzanskie.pl>
b.matuszewski@krosnoodrzanskie.pl

Urząd Miasta w Krośnie Odrzańskim

ul. Parkowa 1, 66-600 Krosno Odrzańskie

<http://www.krosnoodrzanskie.pl/> www.krosnoodrzanskie.pl

Opis: Opis: logo

Załączniki

Pobierz list