To jest potwierdzenie dla wiadomości e-mail wysłanej przez Ciebie do
<ug@budry.pl> o 31.08.2018 11:41

To potwierdzenie mówi, że wiadomość została wyświetlona na komputerze
adresata o17.09.2018 12:05

Pobierz list