Dzień dobry,

w odpowiedzi na wniosek z dnia 31.08.2018r. (data wpływu 03.09.2018r.) o
udostępnienie informacji publicznej dotyczącej zaplanowanych terminów
polowań zbiorowych zgłoszonych do tutejszego Urzędu po 1 kwietnia 2018r.
na podstawie art. 42 ab ust. 1 ustawy /Prawo łowieckie/ informuję, iż do
dnia dzisiejszego nie wpłynęła informacja na temat ww. terminów polowań
zbiorowych. Jednocześnie informuję, iż informacje dotyczące polowań
zbiorowych podawane będą do publicznej wiadomości na stronie BIP Urzędu
Gminy Działdowo pod linkiem:http://dzialdowo.ug.gov.pl/?a=3172
<http://dzialdowo.ug.gov.pl/?a=3172>

Z poważaniem

Katarzyna Księżopolska
Urząd Gminy Działdowo

<http://dzialdowo.ug.gov.pl/?a=3172>