Witam
Ad1. Dnia 10 sierpnia otrzymaliśmy informację, że dnia 15 sierpnia od godz. 7.00 do godz. 15.00 na terenie obwodów nr 9, 10, 38 i 63 odbywać się będzie pierwsze inauguracyjne zbiorowe polowanie na kaczki organizowane przez Zarząd Koła Mazury. Dnia 09 sierpnia otrzymaliśmy informację, że zgodnie z obowiązującą uchwałą Okręgowej Rady Łowieckiej PZŁ w Suwałkach ,że w miesiącu sierpniu i wrześniu polowania na ptactwo wodne odbywać się mogą wyłącznie w soboty, niedziele i święta natomiast od października w każdy dzień tygodnia.
Ad2. W załączeniu
Ad3. Informacje będą publikowane na stronie bipbudry.pl sekcja: obwieszczenia , ogłoszenia.
Ad4.
Dzierżawca obwodu łowieckiego nie przekazał wójtowi informacji w postaci papierowej lub elektronicznej o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym. Z chwilą otrzymania takiej informacji Wójt niezwłocznie poda do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie oraz przez obwieszczenie i na stronie internetowej urzędu gminy, informację o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposobie udostępniania informacji zawartych w książce ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i ich zakresie.