Dzień dobry.

Bardzo przepraszam za zwłokę w udzieleniu informacji publicznej na temat
polowań. Od kilku tygodni sporządzam protokoły szacowania szkód dla
rolników, których uprawy ucierpiały w wyniku suszy. Bez nich nie będą mogli
zwrócić się o pomoc finansową. Jest to bardzo pracochłonny proces.

Udzielenie Państwu odpowiedzi wymaga zeskanowania wielu dokumentów i także
wymaga czasu.

W związku z powyższym, jeśli jest to możliwe, proszę jeszcze o kilka dni
zwłoki.

Będę wdzięczny za informację, czy mogą Państwo jeszcze poczekać.

Pozdrawiam.

Sebastian Bartczak