Dzień dobry,
przesyłam odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Na podstawie artykułu 61 Konstytucji RP, zwracamy się z wnioskiem o informację:

- czy w urzędzie gminy (miejskim/miasta), w którymś z jego wydziałów, w
jednostce organizacyjnej gminy (np. ośrodek kultury) lub w samorządowej osobie
prawnej (np. w spółce należącej do gminy), prowadzone są media?;

Urząd Gminy w Radzanowie wydaje gazetę

- jeśli tak, wnosimy o podanie jakiego typu media są prowadzone (np. gazeta,
radio, telewizja, inne - jakie) i wskazane jednostki organizacyjnej lub osoby
prawnej gminy;

Gazeta „Nasza Gmina Radzanowo”; bezpłatny kwartalnik

- prosimy o podanie linku, jeżeli media są dostępne w Internecie;

Link do gazety gminnej http://www.radzanowo.pl/gazeta

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o informację czy jest
on zarejestrowany w sądzie;

Gmina nie prowadzi dziennika lub czasopisma

- jeżeli gmina prowadzi dziennik lub czasopismo, prosimy o przesłanie ostatnich
5 numerów - licząc od dnia odpowiedzi na wniosek, w formacie pdf.;

- prosimy o informację o wydatkach gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane,
materiały dedykowane lub innego typu promocję w roku 2015, 2016, 2017 i do dnia
udzielenia odpowiedzi na wniosek w 2018 roku.

Wydatki gminy na ogłoszenia, artykuły sponsorowane, materiały dedykowane lub
innego typu promocję w 2015 r. - 7 194,52 zł; 2016 r. – 8 459,46 zł; 2017 r. – 6
923,92 zł; 2018 r. – 19 021,46 zł


Gminne Centrum Informacji w Radzanowie
ul. Szkolna 3
09-451 Radzanowo
tel. (0 24) 265 44 19

Pobierz list