W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej w załączeniu
plik Excel z datami rozpoczęcia i zakończenia oraz miejsc polowań

poniżej link do "książki polowań" oraz miejsc przechowywania książek

https://nowogrodbobrz.pl/?page_id=15643

Pozdrawiam

Mieczysław Lis

Stanowisko ds. rolnictwa i leśnictwa

_____________________________________

Urząd Miejski w Nowogrodzie Bobrzańskim

ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrz.

web: nowogrodbobrz.pl

email: m.lis@nowogrodbobrz.pl

tel/fax. +48 068 329 09 62-64

logotypyx3_bialo-czerwony_maly

_____________________________________

Otrzymana przez Panią/Pana wiadomość oraz załączone do niej pliki są
przeznaczone tylko dla wymienionych adresatów. Jeżeli nie są państwo
zamierzonym odbiorcą, proszę poinformować o tym fakcie nadawcę oraz usunąć
wiadomość ze swojego systemu, a także nie powinni Państwo ujawniać
otrzymanych informacji nikomu ani sporządzać/zachowywać/dystrybuować żadnej
kopii otrzymanych informacji.

--
Email sprawdzony przez Arcabit Internet Security
This email was scanned by Arcabit Internet Security

Załączniki

Pobierz list