Odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 7 września
2018 r. (data wpływu do Urzędu Gminy)

1. Urząd Gminy Bodzanów wydaje periodyk pn. Gazeta Samorządowa Gminy
Bodzanów.

2. Link do wszystkich dotychczas wydanych numerów

http://bodzanowpl.nazwa.pl/instalator/wordpress/?page_id=5066

3. Periodyk nie jest zarejestrowany w sądzie.

4. Wydatki na całą promocję gminy Bodzanów

- w 2015 roku - 106 131,13 zł

- w 2016 roku - 67 961,80 zł

- w 2017 roku - 93 473,70 zł

- do dnia udzielenia odpowiedzi w 2018 roku - 118 225,78 zł

Z poważaniem

Iwona Rakowska

Sekretarz Gminy Bodzanów

Pobierz list